Pracownicy często przepraszają za rzeczy, do których mają całkowite prawo. Warto wyzbyć się poczucia winy i poznać sytuacje, w których przeprosiny nie powinny mieć miejsca. Poniżej znajdują się najpopularniejsze powody powstawania takich sytuacji.

Zasady panujące w firmie

Bywają czasem sytuacje, w których reguły pracy nie są jasno określone. W takich sytuacjach pracownicy nie zawsze wiedzą jak powinni się zachować. Doskonałym przykładem jest tu pracownik, który wykonał swoją pracę, ale dalej siedzi w biurze czekając na upłynięcie 8 godzin lub wyjście szefa. Jest to czas bezproduktywny, a w dodatku niepozwalający na odpoczynek. W efekcie następny dzień staje się trudniejszy. Zmęczenie rośnie, a wyniki spadają. Żeby to zmienić, wystarczy tylko określić jasne zasady.

Często też bywa, że pracownicy zmuszeni są przez sytuację życiową do podjęcia takich, a nie innych działań. Zazwyczaj wywołuje to w nich poczucie winy i skłania do nieustannego przepraszania za swoje decyzje. Nawet jeśli są one całkowicie zgodne z prawem pracownika. Za co nie należy przepraszać w pracy?

Zwolnienie lekarskie lub gorsze samopoczucie

Choroba może dopaść każdego. Pracownik chory nie powinien przychodzić do pracy, ponieważ nie będzie skutecznie pracować, a okres jego choroby może się przedłużyć lub zaognić. W dodatku istnieje ryzyko zarażenia pozostałych pracowników. Jeśli objawy zaczną się pojawiać w trakcie pracy, to manager bez wahania powinien udzielić wolnego na resztę dnia, a jeśli będzie taka konieczność to również na dłuższy czas na podstawie L4 wystawionego przez lekarza.

Urlop wypoczynkowy

Firmy ceniące swoich pracowników i pragnące osiągać jak najlepsze efekty zachęcają do wykorzystywania przysługującego urlopu. Niestety często zdarza się, szczególnie w mniejszych zakładach, że na tym polu pojawiają się problemy. Nie należy przepraszać za wzięcie urlopu. Niezależnie czy jest to pierwsze wolne od dawna, drugi urlop po zaledwie kilku dniach pracy czy dwutygodniowy urlop wypoczynkowy świeżo po rozpoczęciu nowej pracy. Każdy ma do niego prawo i powinien wykorzystywać go wedle własnych preferencji.

Przerwa w pracy

Dokładnie to samo dotyczy przerwy w pracy. Przysługuje ona każdemu pracownikowi i nie powinna budzić wyrzutów sumienia. Pracując nieprzerwanie przez kilka godzin, można szybko się zmęczyć, wypalić i zniechęcić. Czasem potrzeba jest chwila relaksu lub zjedzenie posiłku, aby odświeżyć myśli i kontynuować wypełnianie swoich obowiązków. Brak przerwy skutkuje spadkiem efektywności pracownika, co negatywnie przekłada się na wyniki osiągane przez firmę.

Sprawy rodzinne

Czasem pojawiają się sytuacje, w których pracownik musi wcześniej wyjść z biura. Należy to oczywiście zgłosić przełożonemu i w miarę możliwości wytłumaczyć powód takiej potrzeby. Dobry manager w takiej sytuacji wysłucha pracownika i wykaże się zrozumieniem. Nie można lekceważyć choroby członka rodziny, czy nawet pozornie tak prostej sprawy, jak odebranie dziecka z przedszkola. Nie zawsze może zrobić to ktoś inny.

Ciąża

Kobiety często boją się reakcji swoich pracodawców na wieść o ich ciąży. Utrata dobrej pracownicy na okres urlopu macierzyńskiego potrafi być bolesna, ale praca nie może negatywnie wpływać na życie prywatne. Każda kobieta ma prawo do ciąży i nie powinna przepraszać swoich przełożonych za chęć rozwoju rodziny.