Umowa o pracę to nierzadko galanteria, wiele osób traci etat, ale są i takie, które same z niego rezygnują i zarabiają na innych umowach. Oto zalety i wady takich oto umów:

1). Umowa zlecenia – jest to umowa cywilnoprawna, więc podlegamy kodeksowi cywilnemu (nie kodeksowi pracy). Oto zalety:

a). ustalamy dogodne dla siebie godziny (nie obowiązuje 8-godzinny dzień pracy).

b). możemy ustalić zasady wypłaty (na przykład cotygodniowe), stawka za godzinę nie może być obecnie niższa niż 19,70 zł brutto (negocjujmy wyższą).

c). firma „zgłosi nas do ubezpieczenia” (kiedy zlecenie jest jedynym źródłem przychodu, obowiązują wszystkie składki emerytalno-rentowe i zdrowotna, dobrowolna jest tylko chorobowa).

Oto wady:

a). brak obowiązkowej składki chorobowej oznacza, że nie przysługują nam płatne zwolnienia lekarskie.

b). nie wlicza się do stażu, od którego zależy na przykład wymiar urlopu i wysokość odprawy.

c). w razie sporu z firmą trzeba iść do sądu cywilnego, a to koszt (30 zł – 1 tysiąc zł, w zależności od żądanej kwoty).

2). Umowa o dzieło – też jest cywilnoprawna i polega na wykonaniu rzeczy lub zadania w ustalonym czasie (na przykład uszycie ubrania, przetłumaczenie tekstu itd.). Oto zalety:

a). nie jesteśmy podporządkowani osobie, z którą podpisujemy umowę.

b). pracujemy w dowolnym miejscu i czasie, a w wykonaniu dzieła może nam pomóc też inna osoba.

Oto wady:

a). osobom pracującym na podstawie umowy o dzieło nie przysługują urlopy ani inne świadczenia.

b). ponosimy ryzyko związane z wykonaniem dzieła (na przykład jeśli źle skroimy tkaninę na ubranie, wówczas płacimy za nową).

c). firma zlecająca dzieło może w każdej chwili je odwołać.

d). nie ma żadnych składek odprowadzanych do ZUS.

3). Praca tymczasowa – jest to umowa z agencją zatrudnienia na określony czas (18 miesięcy u tego samego pracodawcy lub do 36 miesięcy, gdy to umowa na zastępstwo). Agencja odpowiada za warunki, między innymi wypłatę wynagrodzenia, i kieruje nas do firmy w kraju lub zagranicą (takie agencje zatrudniają na przykład opiekunki). Oto zalety:

a). to dobry sposób pracy dla studentów (praca w wakacje) i osób 50+, którym trudno znaleźć oferty.

b). elastyczny czas pracy.

c). możemy uzgodnić urlop wypoczynkowy (2 dni za każdy miesiąc pracy).

d). musi być wydane świadectwo pracy.

Oto wady:

a). zatrudnienie na krótki czas (brak stabilizacji).

b). najczęściej oferuje mało interesujące zajęcia.

c). nie ma premii, czy odprawy na przykład przy likwidacji stanowiska.

Dodatkowa uwaga – chcemy zatrudnić się przez agencję pracy tymczasowej? Sprawdźmy ją. Wykaz tych legalnie działających znajduje się na stronie: www.stor.praca.gov.pl i w wojewódzkich urzędach pracy. O zasady zatrudnienia przez agencje pytajmy też na infolinii urzędów pracy: 19 524.